Säännöt

Jokainen Alfa.fi:n käyttäjäksi rekisteröitynyt on tutustunut sääntöihin ja suostuu noudattamaan niitä.

Palvelun säännöt

Alfa.fi:n omistajat takaavat, etteivät julkaise alfa.fi-sivustolla olevia kuviasi sellaisissa online- tai offline-julkaisuissa, jotka ovat Suomen lain vastaisia. Alfa.fi:n omistajat pidättävät itsellään oikeuden käyttää kuviasi omiin käyttötarkoituksiinsa (esim. mainonta, jne) ilman henkilökohtaista suostumustasi sillä ehdolla, ettei käyttötarkoitus ole ristiriidassa yleisten etiikan normien eikä Suomen lain kanssa. Alfa.fi:n omistajat pidättävät itsellään oikeuden lähettää Alfa.fi:n käyttäjille omia tai yhteistyökumppaneiden mainoksia sisältäviä tiedotteita käyttäjien alfa.fi-postilaatikoihin. Alfa.fi palvelu on ilmainen (pl. lisäpalvelut) ja sen käyttö tapahtuu "on niinkuin on"-periaatteella. Alfa.fi:n omistajat eivät vastaa sivun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista. Alfa.fi varaa itselleen oikeuden muuttaa sääntöjä tarpeen vaatiessa, jolloin muutokset ovat näkyvissä tällä sivulla.

Pyydämme niitä, jotka eivät suostu Alfa.fi:n käyttöehtoihin, olemaan käyttämättä Alfa.fi-sivustoa. Tämän säännön rikkomisesta aiheutuvan mahdollisen haitan seuraamuksista vastaa vain käyttäjä itse. Virtuaalista rahaa, joka jää suljetulle käyttäjätilille, ei palauteta.

Jos Alfa.fi:n omistajat eivät halua tarjota palvelua tietylle Alfa.fi:n käyttäjälle, he voivat sulkea kyseisen tilin. Alfa.fi:n omistajat eivät ole velvollisia kertomaan suljetun tilin omistajalle sulkemisen syytä.

Sivustoa käytettäessä on kiellettyä esittää jonkun toisen henkilön tietoja ominaan. Yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili. Jos yhdellä käyttäjällä huomataan olevan useampia tilejä, ne poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

Kiellettyä on ketjukirjeiden lähettäminen postilaatikoiden kautta. Kiellettyä on myös mainostaa postilaatikoiden, kommenttien, foorumiviestien tai oman tilinsä kautta firmoja, tuotteita, palveluita jne. Valitukset pyydämme lähettämään ylläpidolle, liittäen viestiin mukaan kaikki mahdollinen todistusaineisto valituksen kohteena olevasta henkilöstä (ml. molempien osapuolien nimet, viestit kokonaisuudessaan aikaleimoineen sekä muu mahdollinen todistusaineisto).

Kiellettyä on sopimattomien, uhkailevien tai loukkaavien viestien ja kommenttien lähettäminen postilaatikoihin, foorumeihin tai Alfa.fi:n käyttäjien kuvien kommentointipalstoille. Kiellettyä on sopimattomien, loukkaavien tai epäeettisten nimimerkkien perustaminen. Kiellettyä on myös uskonnollisen, rasistisen tai muun epäeettisen tai laittoman aineiston levittäminen. Alfa.fi:n palveluita käyttäessä tulee olla kohtelias muita palvelun käyttäjiä kohtaan.

Kiellettyä on kuvien arvostelu, tilien katselu jne. ohjelmien ja skriptien avulla.

Kiellettyä on toisten käyttäjätilien avaamisen yrittäminen sekä muunlainen Alfa.fi:n käyttäjien yksityisyyden häirintä ja epämiellyttävyyksien aiheuttaminen.

Huom! Sivuston virallisia kieliä ovat Suomi, Ruotsi ja Englanti. Muun kieliset klubit, keskustelut, kommentit, statukset, harrastukset sekä luonnehdinnat poistetaan ilman erillistä varoitusta. Tämän säännön noudattamatta jättäminen johtaa käyttäjätunnusten poistamiseen.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa rikkojalle rangaistus, joka määritellään rikkomuksen vakavuuden mukaan. Erittäin lievän, tahattoman rikkomuksen seurauksena käyttäjä voi saada moderaattorilta huomautuksen tai varoituksen. Huomautusta tai varoitusta ei voi kyseenalaistaa. Vakavampien rikkomusten tapauksessa käyttäjän tili suljetaan ilman varoitusta ja tilin avaamisen mahdollisuus evätään.

Rules for processing personal data

Agreeing with current rules means user has given to Alfa.fi owners approval process information which has been published by user on Alfa.fi, this includes pictures and other personal data:

  • 1. to provide services by Alfa.fi owners;
  • 2. for service and marketing by Alfa.fi owners, which includes offering users more personal, comfortable and innovative solutions by Alfa.fi owners and through Alfa.fi partners.
  • 3. for Alfa.fi owners' own goals if using user's data, including pictures, if it is not in conflict with general ethics and unconstitutional according to Estonian law.

When using Alfa.fi service or application, which presupposes giving user's data to third party (including companies outside Alfa.fi owners' concern), who are related to buying particular service, user has beforehand agreed giving them his/her personal data, including pictures, which are needed to use this particular service. If user takes back previously mentioned approval then it will be considered as request to disclaim using this service. Alfa.fi owners guarantee that will not publish your pictures and other personal data on Alfa.fi, in online or offline publication which violate Estonian law.

Agreeing with current rules, user gives Alfa.fi owners permission to send Alfa.fi users its own or partners advertisements to user's Alfa.fi mailbox and send Alfa.fi company's information to Alfa.fi user's e-mail.

Alfa.fi owners guarantee, that they will not give out or forward Alfa.fi users e-mail addresses or data, including pictures up on Alfa.fi to others (not included companies in Estonian Telecom group), not included for previously mentioned (2.) objectives.

Rules for adding pictures

Lisättävän kuvan on oltava JPG-muodossa. Kuvan tulee täyttää koko kuva-ala (kiellettyä on skannauksessa mahdollisesti jäävä valkoinen reunus kuvan ympärillä) sekä sen on oltava vertikaalisessa (pystysuorassa) asennossa.

Kuvassa on oltava ihminen, jonka kasvot ovat näkyvissä. Ihmisen tulisi olla kuvassa etualalla, joten esimerkiksi luokkakuvat eivät täytä tätä sääntöä. Kuvaa lisätessäsi pyydämme kiinnittämään huomiota sen laatuun ja kokoon. Liian pieniä, epätarkkoja tai tummia kuvia ei hyväksytä.

Jos kuvassa on monta ihmistä, on kuvan omistajan tuotava itsensä selvästi esille. Tämän voi tehdä joko merkitsemällä sijaintinsa suoraan kuvaan tai ilmoittamalla sen kuvatekstissä. Selväksi esilletuonniksi lasketaan myös se, että kuvan omistaja on tunnistettavissa pelkästään kuvaa tai kuvatekstiä katsomalla. Kuvatekstin on oltava kirjoitettu Suomeksi, Ruotsiksi tai Englanniksi.

Pornografiaa ja erotiikkaa sisältävät kuvat ovat kiellettyjä. Rajan, jonka jälkeen kuva on liian eroottinen, määrittelevät moderaattorit. Kiellettyjä ovat sopimattomat tai loukkaavat kuvat ja kuvatekstit. Kiellettyjä ovat myös kuvat, jotka ovat sisällöltään lainvastaisia, rasistisia, vihamielisiä tai väkivaltaisia (esimerkiksi aseella ihmisen tähtääminen).

Kiellettyjä ovat kuvat jossa esitellään huumausaineiden käyttöä tai alkoholin/tupakkatuotteiden lainvastaista käyttöä (alle 18-vuotiaat). Moderaattori voi kieltää täysi-ikäisen käyttäjän kuvan jos käyttäjä on kuvassa selvästi juovuksissa, alkoholi/tupakkatuotteet ovat selvästi kuvassa pääosassa tai kuva yhdessä sen kuvatekstin kanssa yllyttää alkoholin/tupakkatuotteiden käyttöön. Kannabislehden kuva kuvassa tai sen alla on huumausaineita esittelevä. Myös vesipiipun sisältävät kuvat ovat kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat lapsikuvat (ikä 0 - 6 vuotta). Lapsikuvaksi lasketaan yli 10-vuotiaan käyttäjän kuvat alle 7-vuotiaista lapsista. Lapsikuva on myös esimerkiksi 25-vuotiaan käyttäjän kuva itsestään 10-vuotiaana. 10-vuotiaan käyttäjän itsestään lisäämät kuvat ovat tietenkin sallittuja.

Kiellettyjä ovat kuvat jotka sisältävät mainoksia (joko kuvassa tai kuvatekstissä). Mainokseksi lasketaan myös firman tai kuvan muokkaajan (myös kuvanmuokkausta harrastavan ryhmän jne.) logo kuvan reunalla. Jos Alfa.fi käyttäjätilin nimi tai tili itse ei sisällä mainontaa, on tilin nimen esiintyminen kuvassa tai kuvatekstissä sallittu niin omistajana kuin muokkaajana (joko sellaisenaan kirjoitettuna tai muodossa ”made by...” tms.). Copyright-merkin © käyttö kuvassa tai kuvatekstissä on kielletty.

Kiellettyjä ovat kuvat, joissa kuvan omistaja ei ole enää tunnistettavissa muokkauksen johdosta, muokkaus muuttaa kuvaa liikaa tai muokkaus pyrkii kiinnittämään katsojan huomion itseensä. Kiellettyjä ovat myös kuvat jotka ovat yhdistetty useammasta kuvasta sekä kuvat, joissa on vieras tausta. Kuvan laatua parantava muokkaus on sallittua (fokus, tarkkuus, tasapaino jne).

Samaa kuvaa voit lisätä tilillesi vain yhden kappaleen.

Kiellettyjä ovat tekijänoikeuslakien alle mahdollisesti kuuluvien kuvien sekä vieraiden kuvien lisääminen. Kiellettyjä ovat kuvat joissa esiintyy ihmisiä joiden esittelyyn kuvan omistajalla ei ole tarvittavia oikeuksia. Lisäksi on kiellettyä lisätä omaan kuvaan tekijänoikeuslain alaisia elementtejä (taustaa, logoja tms.).

Tekijänoikeuslakien rikkomista epäiltäessä on suositeltavaa ottaa ensin yhteyttä kuvan alfa.fi-sivustolle lisänneeseen käyttäjään. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen pics@alfa.fi. Liittäkää viestiin mahdollinen keskustelu kuvan omistajan kanssa (sähköpostiviestit kokonaisuudessaan nimineen ja aikaleimoineen jne.). Jos huomaatte, että kuvaanne on käytetty luvattomasti, pyydämme teitä ilmoittamaan luvattoman käyttäjän tilin suoran osoitteen merkinnällä "rikkoja" ja oman tilinne osoitteen merkinnällä "tilin omistaja". Lisätkää viestiin myös asianomaisten kuvien linkit ja tilien linkit.

Jos kuvassa oleva henkilö tai kuvan tekijänoikeudet omistava henkilö ei ole antanut suostumustaan kuvan julkaisuun ja esittää vaatimuksia kuvaa kohtaan, on kuvan lisänneellä henkilöllä täysi vastuu asiasta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista.

Tekijänoikeuksien rikkojan selvittämiseen käytettävät tiedot välitämme lain mukaan siitä vastaavalle taholle. Pyydämme kuvia lisätessä ottamaan huomioon myös sen, että ylläpidolla on täysi oikeus hylätä kuvat, jotka eivät ole yhdenkään edellämainitun säännön vastaisia, mutta ovat joko sopimattomia tai voivat vahingoittaa joitain henkilöitä.

Kuvan/kuvien sopivuuden ja sääntöjenmukaisuuden päättävät Alfa.fi:n moderaattorit.

Kuvateksti ei ole sopiva paikka moderaattorin kanssa väittelyyn ja johtaa välittömästi kuvan hylkäämiseen. Jos teillä on sääntöjä koskevia kysymyksiä, esittäkää ne foorumissa kohdan ”alfa.fi keskustelu” vastaavassa alaotsikossa, tai suoraan jollekin moderaattorille.

Sisäinen valuutta

Alfa.fi käyttäjä voi ostaa Alfa.fi:n palveluita euroilla. Sivulla talletus on listattu vaihtoehdot rahojen talletukselle – talletuksen jälkeen käyttäjä saa SOL:eja tililleen, joita voidaan käyttää sivuston palveluihin. Palvelut ja palveluiden hinnat ovat listattu palvelut sivulla. Palvelumaksu lisätään, riippuen valitusta talletustavasta – kun liittyvät kulut ovat suuria, myös palvelumaksu on suurempi.

Joillakin latausvalinnoilla on rajoitus. Rajoituksen määrä on rahan lataus sivustolle. Tekstiviestimaksussa rajoitus on aina suurempi kuin kalleimmassa tekstiviestimaksussa, rajoitus mainitaan ensimmäisessä vastausviestissä (käyttäjälle ilmoitetaan kuinka paljon rahaa hän pystyy tallentamaan).

Alfa.fi:llä on yksinoikeus myydä virtuaalista valuuttaa (SOL). Virtuaalisen valuutan myyminen käyttäjältä käyttäjälle on kielletty. Jos sääntöä ei noudateta Alfa.fi:llä on oikeus sulkea myyjän ja ostajan tilit ja rahat.

Virtuaali rahalla (SOL) on erääntymispäivä, SOL:it erääntyvät 6 kuukauden kuluttua viimeisestä maksullisen palvelun käytöstä tai 6 kuukauden kuluttua viimeisestä sisään kirjautumisesta. SOL:it poistetaan tililtä kun ne erääntyvät. Käyttäjät saavat tiedotteen Alfa.fi sivustolta kun virtuaali rahat ovat erääntymässä 30, 7 ja 1 päivää ennen erääntymistä. Jatkaakseen erääntymispäivää käyttäjän on ostettava jokin maksullinen palvelu Alfa.fi sivustolta, lisättävä rahaa tilille tai vastaanottaa SOL:eja muilta käyttäjiltä. Virtuaali raha joka on vastaanotettu Alfa.fi sivustolta (esim. peleistä), ei jatka erääntymispäivää. Kyttäjä näkee erääntymispäivän tilin tiedoista.

OpenSocial applications rules and conditions

Tämän ohjelman lisääminen antaa pääsyn sinun julkisiin profiili tietoihisi ja sinun ystävälistaasi. Lisäämällä tämän ohjelman profiiliisi, sinun julkiset profiili tietosi jaetaan ohjelman kautta sen kehittäjälle, ystävillesi jotka vastaanottavat päivityksiä ja kaikille muille katsojille tai ohjelman käyttäjille riippumatta siitä onko katsoja tai käyttäjä sivustollamme tai toisella sivustolla missä ohjelma on näkyvillä (kollektiivisesti, "Tiedon Vastaanottajat"). "Yleisellä profiili tiedoilla", me tarkoitamme kaikkia tietoja jotka on saatavilla sinun profiilistasi missä ei ole yksityisyys asetuksia mitkä rajoittavat pääsyä ystävien ystäville, ystäville tai itsellesi. Tämä sisältää sisältöä kuten kuvat ja videot.

Contact information

Site is managed by: Rate Solutions OÜ (reg. nr. 10998212), address: Pärnu str. 69, Tallinn, Estonia, 10134
Please send questions about credit card paymets to credit card customer support.
You can send all other questions to Alfa.fi customer support© 2018 Alfa.fi - kaikki oikeudet pidätetty.